MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN

Michaela Mayer

women power

Mé milé, přeji nám k dnešnímu Mezinárodnímu dni žen, abychom byly tak jako doposud božské, úžasné a šířily kolem sebe lásku, pozitivní energii a sílu. Musíme si pomáhat! MAYER & Co. TRUST, #WomenPower

My dear, I wish us to today’s International Women’s Day, we were Divine, amazing and spread around love, positive energy and strength. We must help each other! MAYER & Co. TRUST, #WomenPower

Michaela Mayer